Systeembeheer Bureau Interface

Systeembeheer

In de loop der jaren hebben wij voor heel veel organisaties (kinderopvang, advocatenkantoren, tekst- en commuSysteembeheer Bureau Interfacenicatiebureaus) systeembeheer (computerhulp en netwerkbeheer) verricht, als ‘externe systeembeheerder’. Bij de wat grotere organisaties werd vaak iemand in huis als systeembeheerder aangesteld, wij vervulden dan meer een begeleidende en initiërende rol bij de wat ingewikkelder werkzaamheden.

In de beginjaren van ons Bureau was Novell het meest toonaangevende netwerk besturingssysteem. Microsoft heeft echter die slag gewonnen met hun Windows Server en Windows Small Business Server systemen (geïntegreerde bestands- en mailserver). In combinatie met werkstations (Windows computers) is Microsoft een dominante speler op deze markt geworden.

Mondjesmaat worden ook wel Linux servers in organisaties ingezet, maar dergelijke serveRouter Bureau Interfacers worden vooral door providers als internetserver gebruikt. Ook wordt er steeds meer gebruik gemaakt van een Virtual Private Server (VPS), een server die aan internet hangt en die compleet naar eigen inzicht en behoefte kan worden ingericht: voor ons extern systeembeheer avant la lettre.

Wij werken meestal in een constructie waarin we afspraken (tijdsinvestering) maken over reguliere werkzaamheden (onderhoud, updates, monitoring, controles) en oproepbaarheid bij storingen en problemen. Bij aanpassingen of grote systeemveranderingen wordt dit als een apart project geformuleerd met afspraken over verantwoordelijkheden en tijdsinvestering.

Overigens hebben we veel zelfstandigen in onze klantenkring, die voor hun bedrijfsmatige activiteiten afhankelijk zijn van een goed functionerende computer of laptop. Als daar een website bijkomt, of bijvoorbeeld een backup voorziening in de Cloud, is systeembeheer een betere benaming dan computerhulp. Het uitgangspunt voor ons blijft hetzelfde, u zo goed mogelijk van dienst zijn om uw ICT-voorzieningen in de lucht te houden.