Cyber security

Slechts 1 op de 10 maakt zich zorgen over digitale veiligheid

Bij het schrijven van onze blogs over privacy en cybersecurity vraag ik me wel eens af of we niet te veel nadruk leggen op de gevaren van de digitale wereld. Maar het onderzoek van XS4All houdt ons voorlopig nog wel op dit rechte pad: 88% van de Nederlanders maakt zich niet of nauwelijks zorgen over zijn of haar digitale veiligheid. Van de 1500 responderen geeft 20% aan niet over een virusscanner te beschikken, 41% weet niet eens of ze thuis via een beveiligde verbinding werken.

Twee derde van de mensen vindt dan weer wel dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor veilig internet thuis. Zorgelijk is, dat men niet altijd handig omspringt met die verantwoordelijkheid. 52% geeft aan dat de coronacrisis niet of nauwelijks van invloed is geweest op hun houding tegenover cybersecurity.

Bewustzijn over cybersecurity

AlertOnline doet jaarlijks onderzoek naar het cybersecurity bewustzijn. Hier vind je het onderzoek over 2019. Hun cijfers zijn minder dramatisch, maar geven eenzelfde trend aan.

AlertOnline Infographic
Zie de hele infographic van Alert Online

Jaarlijkse campagne

Alert Online is een breed gedragen initiatief dat overheid, bedrijfsleven, onderwijs, wetenschap en consumenten in Nederland faciliteert en stimuleert samen te werken aan cybersecurity én hen meer cybersecure te laten handelen. Naast het jaarlijkse Cybersecurity onderzoek voert Alert Online elk jaar ook campagne in oktober, dé European Cyber Security Month. Op hun website staat een cyberskillstest en vind je ook allerlei tips.

De Cybersecuritymaand werd afgesloten met een overheidsbrede oefening. Zo’n 1.200 professionals volgden de cyberwebinars. Deze zijn hier nog terug te kijken.