Privacybeleid Bureau Interface

Privacyverklaring

Wat doen wij met uw gegevens?

Als u klant bent of klant wilt worden van Bureau Interface, zullen wij een aantal gegevens van u registreren in ons klantensysteem. Uw naam, adresgegevens en de gegevens om met u in contact te treden, zoals e-mail en telefoonnummer. Ook gegevens over de aan u geleverde of te leveren dienst(en) en/of producten zullen we registreren. De door Bureau Interface te leveren diensten staan beschreven op de website, voor zover er sprake is van product(en) gaat het om door Bureau Interface geleverde maatwerksoftware, macrosysteem of sjablonen, en documentatiemateriaal (eventueel in ebook-vorm).

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, zullen we voor zover nodig voor de dienstverlening een beschrijving opnemen van uw ICT-voorziening(en). Voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening aan u, zullen we ook eventuele door ons of door u te gebruiken dan wel te verstrekken toegangscodes in ons systeem vastleggen, onder strikte waarborgen van geautoriseerd gebruik en beveiliging.

We registreren voor welke dienst(en) en/of product(en) u interesse heeft of van welke dienst(en) en/of product(en) u gebruik wenst te maken. Ook zullen we alles rondom de levering, eventuele installatie, garanties en de financiële afhandeling vastleggen, omdat we dan een overeenkomst met u hebben.

Wij vragen uw toestemming om uw gegevens op te nemen in ons klantensysteem, als u op een informatieavond, via onze website, via e-mail, via de telefoon, of via welk kanaal dan ook te kennen geeft geïnteresseerd te zijn in een van onze diensten en/of producten. Wij kunnen dan contact met u opnemen om met u in gesprek te komen over uw interesse en behoefte aan een van onze diensten.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Als u nog geen dienst afneemt of geen product heeft gekocht, bewaren wij uw gegevens nog één jaar. Indien u wel klant wordt, blijft u in ons klantensysteem geregistreerd gedurende de levensduur van de door u ingekochte dienst of het door u aangekochte product, plus twee jaar. Wij kunnen u dan zo goed mogelijk van dienst zijn bij garantie- of servicevragen rondom de dienst of het product.

Respect voor uw privacy

De gegevens worden opgeslagen op een beveiligd systeem dat op Europees grondgebied staat. Wij zorgen dat uw privacybelangen gewaarborgd zijn, en hebben daarvoor de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Met iedereen die met uw gegevens in aanraking komt hebben we de in de privacywet verplichte verwerkersovereenkomsten afgesloten. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij er een wettelijke plicht is (fiscaal) of tenzij dit noodzakelijk is voor afhandeling van servicekwesties. Wij zullen u hier dan over informeren.

Website

Op de website maken we alleen gebruik van zogenaamde analytische cookies om statistieken te verzamelen over het bezoek: dit gebeurt altijd geanonimiseerd. We maken geen gebruik van zogenaamde tracking cookies en verzamelen zo geen gegevens over uw bezoek.

Uw rechten

Heeft u vragen over ons privacybeleid, of over de verwerking van gegevens (waaronder uw rechten rondom verzoek om inzage, wijzigen of verwijderen) dan kunt u die stellen per e-mail via . Wij streven er naar dat u binnen 48 uur antwoord krijgt. Doen we iets niet goed volgens u, stellen we het op prijs dat u dat direct aan ons vertelt, maar u heeft altijd het recht om een klacht indienen via de Autoriteit Persoonsgegevens

Voetnoot:

Wij doen ons best om te werken volgens de bepalingen in de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming uit 2018. In deze Privacyverklaring hebben we beknopt beschreven hoe wij met uw gegevens omgaan.