Glasvezel PoP binnen

Over ons

Wij zijn een klein computerservicebureau en werken voornamelijk in Nijmegen en omgeving. Halverwege de jaren 80 zijn we begonnen, in Stichting Interface. Vanuit deze stichting hebben we jarenlang cursussen georganiseerd voor groepen in welzijnsinstellingen. Beroepskrachten en stafleden, vaak verrast door de mogelijkheden van ict, wilden ook wel geschoold worden. In de loop der tijd kregen we dan ook steeds meer cursusaanvragen van organisaties en bedrijven: het ging daarbij om algemene computervaardigheden, pakketcursussen (spreadsheet Lotus, databasesoftware dBase, tekstverwerking met het ooit zo beroemde WordPerfect).

Oprichting Bureau vanuit Stichting

Stoel Bureau Interface

In 1990 hebben wij, Wim van der Grinten en Nolly Toenders, Bureau Interface opgericht. Als vervolg van de activiteiten van Stichting Interface gaven we veel cursussen aan de doelgroepen, maar kwamen er ook veel nieuwe klanten. Mond op mond, wat we nu Social Media noemen. We werkten in deze jaren veel voor gemeentes (Arnhem en Nijmegen), politie en brandweer in Arnhem. Na invoering van de Europese aanbestedingsregels konden wij niet aan deze eisen voldoen (vooral grote organisaties worden door deze regels bevoordeeld). In deze periode gaven we veel cursussen op het gebied van Office (Word, Excel, MS Access). Er was toen nog veel belangstelling voor instructie over het opensource pakket Open Office (later LibreOffice). De door ons gemaakte werkbladen voor deze cursussen hebben we als opensource ter beschikking gesteld. Ze zijn nog altijd op internet terug te vinden (Writer, Impress).

Van stand-alone naar netwerken

In deze jaren werd automatisering met losstaande (stand-alone) pc’s al snel ouderwets. Langzaam maar zeker werden overal netwerken aangelegd. Met deze nieuwe infrastructuur kwam er veel behoefte aan systeembeheer. Ook wij zijn hierop ingesprongen. Wij noemen dit ‘extern systeembeheer’. Voor kleinere organisaties verzorgen wij zelf het systeembeheer, voor grotere organisaties die eigen systeembeheerder(s) in dienst hebben, komen wij als senior begeleiding over de vloer.

Naast dit computer en netwerkbeheer kregen we in toenemende mate verzoeken om maatwerkoplossingen te leveren. In de eerste jaren, in het pre-Windows tijdperk, ging dit vooral om WordPerfect-macrosystemen en dBase (Clipper) toepassingen. Later kwam Windows en ook Office van Microsoft in beeld, waarbij we met VBA (Visual Basic for Applications) binnen de Office omgeving geïntegreerd maatwerk ontwikkelden, veelal met MS Access of SQL-server als database. Ook andere programmeeromgevingen werden hierbij ingezet, vaak om een koppeling naar grotere (branche)pakketten te implementeren.

Opkomst Internet

Vanaf de jaren 90 werd het internet steeds zichtbaarder, al zag niet iedereen direct de potentie ervan. Voor ons heeft het uiteindelijk betekent dat onze werkzaamheden steeds meer richting ‘de Cloud’ zijn gegaan. De focus kwam meer te liggen op ‘connected’ zijn en op tijd- en plaats-onafhankelijk werken. Het internet is voor ons een belangrijke tool, vol informatie en hulpmiddelen in ons vak. Het kan echter ook een zeer vijandige omgeving zijn, vol gevaren en bedreigingen die je ook in je persoonlijke levenssfeer kunnen raken.

Als er een nieuw (software)product op de markt komt en je gaat daar cursus in geven, moet je eerst zelf uitzoeken hoe het allemaal werkt. Autodidactisch zijn, een leven lang leren, is voor ons vanzelfsprekend, al hebben we in de loop der jaren zelf ook menig opleiding, cursus of workshop gevolgd om onze kennis op peil te houden, zowel op praktisch als academisch niveau. Door onze jarenlange ervaring zijn we goed in staat om nieuwe ontwikkelingen op waarde te schatten. In de ict worden nieuwe ontwikkelingen met ronkende termen geïntroduceerd. Soms gaat het om ‘oude wijn in nieuwe zakken’. Wijn, op het verkeerde moment geconsumeerd, smaakt als ouwe meuk. Wijn van goede kwaliteit wordt na jaren van rijping beter. Zo is het maar net.

We zijn in de loop der jaren door diverse organisaties ingehuurd, in allerlei verbanden maar meestal als zelfstandig professionals. Wij werken vanuit onze eigen expertise en skills, ondersteund door ons netwerk van diverse professionals.

Wij komen van ver, vanuit de moeilijke jaren ’80 met een hoge werkeloosheid en slechte perspectieven. We zijn aan de slag gegaan met voor die tijd nieuwe technologie en hebben zo ons eigen werk kunnen creëren. Er zijn parallellen met deze moeilijke corona-tijd, waarin er veel onzekerheid is ontstaan over het perspectief. We weten niet wat er allemaal op ons af gaat komen. Maar we zijn ervan overtuigd dat elke tijd, hoe moeilijk het ook lijkt, nieuwe kansen biedt.

Hoe toegankelijk het werken met computer, tablet of smartphone tegenwoordig ook is, soms is het ingewikkeld of loop je tegen problemen aan. U kunt ons altijd inschakelen als u professionele ondersteuning of ondersteuning op maat nodig hebt.