Ongekend onrecht

“Ongekend onrecht”

Degenen die onze site bezoeken, weten dat we regelmatig schrijven over privacy en het belang van databescherming. We hebben het vaak over de datagraai-praktijken van Big Tech bedrijven. Maar onze eigen overheid kan er ook wat van. Eerder schreven we dit blog over De Belastingdienst.

Op 17 december 2020 is het rapport over de kinderopvangtoeslagaffaire openbaar gemaakt: “Ongekend onrecht”. Een snoeihard rapport, aldus de commentaren, overigens geschreven door kranten- en websiteredacties die in de afgelopen jaren meer dan verzuimd hebben hun journalistieke taak te vervullen, om deze affaire serieus te nemen en goed te onderzoeken. Ook de Raad van State ging er klakkeloos van uit dat De Belastingdienst de waarheid en niets dan de waarheid vertelde. Daar waar dit rechtscollege ook de burgers moet beschermen, gaf men enkel blijk van een schandalige vooringenomenheid.

Niet zo maar mee-lullen bij de kerstborrel of op twitter: lezen dit rapport!!