Instructie Bureau Interface

Instructie en begeleiding

De ontwikkelingen in de ICT (Informatie en Communicatie Technologie) staan niet stil. Je bent nooit uitgeleerd en je moet je steeds aanpassen aan veranderende omstandigheden. Coaching, instructie en begeleiding kan daar een belangrijke rol bij spelen.

In de beginjaren (1990) van ons Bureau was het geven van cursussen onze corebusiness. Tegenwoordig werken we nauwelijks meer in een klassikale setting, maar gebruiken we andere didactische middelen om mensen instructie te geven en te begeleiden op de werkplek. We werken veel met door onszelf ontwikkelde (of te ontwikkelen) werkbladen, taakgericht, met een duidelijke uitleg en voorbeelduitwerkingen. Werkbladen die we in 2006 voor OpenOffice (Writer, Impress) hebben gemaakt, zijn nog op internet terug te vinden.

In de praktijk komt het meest voor, dat we helpen bij de inrichting van de (computer)werkplek en dat we naar behoefte daarbij uitleg geven. Kennisoverdracht is daarbij ook een doel, onder de noemer van het bijspijkeren van digitale vaardigheden. Formuleer uw wensen en stel uw vragen aan ons!