Zoom-vergadering Gemeente West-Betuwe

(Gehackt) Broodje Aap

De gemeenteraad van West-Betuwe meende er goed aan te doen om een publieke online-vergadering uit te schrijven over twee beladen kwesties met betrekking tot het subsidiebeleid en het onderhoud aan de wegen. De georganiseerde online-vergadering via Zoom op donderdagavond 7 mei 2020 werd verstoord nog voordat hij begon. Racistische uitingen, pornografische beelden en sommige media wisten te melden dat er zelfs hakenkruizen in beeld kwamen.

Fractievoorzitter Petra van Kuilenburg van Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe is ervan overtuigd dat de vergadering gehackt is. Anderen gebruikten de term ‘zoombombing‘ (een algemene benaming voor ‘binnenvallen bij’ of ‘verstoren van’ een Zoom-meeting, vaak doordat de Meeting-ID uitgelekt was).

Ze voegt er aan toe: ,,Diverse omliggende gemeenten vergaderen niet meer digitaal vanwege hackers en de angst dat daardoor ook virussen worden verspreid. Bovendien worden discussies digitaal slecht gevoerd. Dat risico kunnen we niet lopen. Ik heb daar zes weken geleden al voor gewaarschuwd. Videodienst Zoom is zo lek als een mandje. Daarom pleiten wij zo snel mogelijk voor herstel van de normale vergaderingen in het gemeentehuis.”

Geenstijl, The Post Online en Dumpert tuimelden over elkaar heen om de domheid van de gemeente aan te tonen. De link naar de online meeting was gepubliceerd op de gemeentelijke website en de meeting zelf was niet beschermd met een toegangscode. Dat is natuurlijk niet alleen de achterdeur van het slot doen, maar ook bordjes aan de straat zetten hoe je het pand kunt betreden.

Ik moest er in eerste instantie om lachen. Maar eigenlijk overheerst de bezorgdheid. Over de kwaliteit van het openbare bestuur in deze gemeente. Over hoe gemakkelijk dit als hack wordt weggezet terwijl er een digitale onbenulligheid aan ten grondslag ligt. Een klepel horen luiden over de security-problemen van Zoom zonder zich rekenschap te geven over het eigen onveilige handelen. Zie ook ons blog over videobellen.

Er is hoop. Servaas Stoop, de burgemeester van gemeente West-Betuwe is er nuchter over. Ongepast gedrag. Op Omroep Gelderland: “Het is niet anders dan dat er iemand met een spandoek op de publieke tribune zit.”

Computable publiceerde op 26 mei 2020 een artikel, waarin duidelijk werd dat het digitaal vergaderen door gemeenteraden, Provinciale Staten en waterschapsbesturen op zich zonder grote problemen verloopt, maar dat vooral de digitale besluitvorming een groot probleem is. Er wordt nauwelijks gebruik gemaakt van stem-apps vanwege de veiligheidsrisico’s. Hoofdelijk stemmen door iedereen één voor één in beeld te brengen duurt veel te lang met veel deelnemers. Kortom, niet ideaal.