Disclaimer

Disclaimer

Als u meer informatie wilt of vragen heeft over deze disclaimer kunt u contact met ons opnemen.

Met deze website willen wij u informeren over onze dienstverlening. Met onze blogs gaan we in op allerlei onderwerpen rondom gebruik en inzet van ICT middelen. We doen ons best om u zo betrouwbaar en correct mogelijk te informeren, maar we willen ook stimuleren dat u zelf nadenkt en enige mediawijsheid en digitale geletterdheid ontwikkelt. Kijk kritisch naar wat er op een webpagina of in een blog wordt geschreven. Dat geldt dus ook voor onze website en onze blogs. U mag ons altijd aanspreken op onjuistheden of verkeerde dan wel onvolledige informatie. Maar indien u gebruik maakt van informatie op onze website of onze blogs, doet u dat op eigen risico. Dat geldt ook voor de links die we in onze berichten plaatsen. Links naar andere websites of blogs, die feitelijk buiten onze invloedssfeer en controle vallen. Wij proberen enkel links te plaatsen die toegang geven tot goede en relevante informatie van hoge kwaliteit. Maar internet is een zeer dynamische omgeving. Morgen kan alles anders zijn.

Wat betekent dit concreet? In onze blogs geven we o.a. verwijzingen naar websites die een opsomming geven van anti-malware tools. Het is mogelijk dat zo’n website wordt gehackt en dat u na bezoek aan die website wordt besmet met malware, zeker als u op uw computer geen adequate bescherming heeft geregeld. U kunt ons dan een verwijt maken dat wij u geadviseerd hebben om die website te bezoeken en dat het onze schuld is dat u een malware-besmetting hebt opgelopen. Shit happens en Murphy’s Law ligt altijd op de loer. Wij benadrukken dat u zelf te allen tijde zelf verantwoordelijk blijft. Informeer uzelf dus over de gevaren van het internet, de mogelijk kwalijke gevolgen van klikken op een onbekende link in een ontvangen e-mailbericht. Zorg voor uw eigen veiligheid, ook bij gebruik van digitale hulpmiddelen!

Op onze website hebben we ook twee zogenaamde RSS-feeds opgenomen: van nu.nl (onderaan de pagina) en security.nl (in de rechter zijbalk). U ziet dan de laatste berichten die op deze sites zijn gepubliceerd. Wij hebben daar verder geen enkele invloed op.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid. Wel zullen wij u naar ons beste kunnen proberen te helpen.

Doen we het goed, vertel het aan anderen. Doen we het slecht, vertel het vooral aan ons.