Google

2 posts

Google logo

Ook Google onder vuur

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft Google aangeklaagd voor machtsmisbruik. De aanklacht stelt dat Google door uitsluiting en concurrentiebeperkende praktijken op onrechtmatige wijze monopolies in stand houdt. Deze en andere concurrentiebeperkende praktijken hebben de concurrentie en gebruikers geschaad, waardoor de mogelijkheid van […]