Mondkapje Corona

Body surveillance in de coronacrisis

De afgelopen tijd deed Bits of Freedom onderzoek naar vier corona-maatregelen: de CoronaMelder, de wijziging van de Telecommunicatiewet, de Corona Opt-in en het gezondheidspaspoort om twee vragen te beantwoorden: 1) Welke gegevens worden er met deze maatregelen verzameld? en 2) Waar komen deze gegevens terecht?

Body Surveillance

In het onderzoek introduceert men de term Body surveillance: het monitoren van jouw lichaam. Body surveillance kan ervoor zorgen dat jij niet als mens wordt gezien maar als kwantificeerbare data. Data over jouw lichaam, zoals jouw locatie en gezondheid, worden verzameld om aannames te maken over jouw gedrag. Deze aannames kunnen gebruikt worden om beleid te maken waarmee jouw gedrag gestuurd wordt. Het gaat daarbij niet om op zichzelf staande maatregelen maar over het totale plaatje (infographic door Liesbeth Smit):

Infographic Body surveillance

De belangrijkste bevindingen zijn in dit verslag opgenomen. Meer informatie op de pagina van Bits of Freedom. Op deze pagina kun je lezen hoe Google de coronacrisis aangrijpt om massasurveillance te legitimeren.

Schending van de privacy

In een interview in De Morgen maakt de Belgische privacy-activist en jurist Matthias Dobbelaere-Welvaert duidelijk hoe de privacy in deze coronacrisis elke minuut dan wel elke seconde wordt geschonden. Hij is ook de schrijver van “Ik weet wie je bent en wat je doet”, waarin hij laat zien hoe de wereld achter onze smartphone-schermen er uit ziet. Hij geeft tips om je eigen privéleven te beschermen.