Cybersecurity

Beveilig je ‘slimme apparaten’

Iedereen moet kunnen vertrouwen op de veiligheid van digitale producten en diensten. In het vandaag gepubliceerde Jaarplan Toezicht 2021 beschrijft Agentschap Telecom hoe het wil toezien op een veilige digitale infrastructuur. Eerder heeft het Agentschap al een webpagina gepubliceerd met tips voor beveiliging slimme apparaten.

Praktische tips

Laat hackers zich niet thuisvoelen. Beveilig uw huishoudelijke apparaten!

Eén van de tips gaat over het uitschakelen van UPnP op je router: “Kijk op uw router / modem of de optie ‘universal plug en play’ (UPnP) uitstaat. UPnP zorgt ervoor dat software op uw PC, en apps op uw mobiele telefoon de instellingen van uw router kunnen aanpassen. Soms handig, maar niet heel veilig. Op de website of via de gebruikershandleiding van uw router staat hoe u UPnP kunt uitschakelen.”

Slimme apparaten IoT

Ook wordt er gehamerd op het tijdig updaten van de software op je slimme apparaten. “Voer regelmatig (beveiligings)updates uit voor uw apparaten. Op de website van de leverancier kunt u achterhalen of er updates beschikbaar zijn. Soms voeren apparaten zelfstandig updates uit, soms moet u dit handmatig doen.” Er wordt ook verwezen naar de pagina over updaten op VeiligInternetten.nl: DoeJeUpdates.

Het beveiligen van je slimme apparaten (IoT, het Internet of Things) is zeker zo belangrijk als het beveiligen van je computer. Het gaat hierbij om ‘slimme apparaten’, zoals een webcam, koelkast, slimme deurbel, smart-tv, thermostaat, printer, verlichting, auto en apparatuur voor netwerkopslag. Kortom, het gaat om apparaten naast je computer, tablet of smartphone. Let bij de aanschaf van je slimme apparaten niet alleen op het gebruikersgemak, maar vooral op de veiligheid!

Beveilig apparaten gekoppeld aan internet

Het Nationaal Cyber Security Centrum heeft al in 2012 een Factsheet Beveilig apparaten gekoppeld aan internet gepubliceerd. We zitten nu in 2021, maar de trend zit zich door: steeds meer apparaten worden aan het internet gekoppeld, thuis en op kantoor. Door onjuiste configuratie ontstaat het risico dat deze apparaten direct vanaf internet te benaderen zijn. Kwaadwillenden kunnen dan informatie uit deze apparaten ophalen en veranderen. Ook kunnen apparaten op afstand bediend worden. Handig misschien, maar ook gevaarlijk als dit niet voldoende beveiligd is!

In het factsheet vindt u informatie over deze gekoppelde apparaten en de consequenties daarvan. U krijgt uitleg over kwetsbaarheden in apparaten, hoe deze via internet misbruikt kunnen worden en uitleg over concrete stappen om kwetsbaarheden weg te nemen.

De insteek is bedoeld voor een technisch redelijk bekwame gebruiker. Indien u moeite heeft om de adviezen op te volgen, vraag er dan iemand bij of roep professionele hulp in! Investeer in je (digitale) veiligheid! Digitale criminelen kunnen je begluren, je privégegevens stelen of je apparaten op afstand bedienen, met alle gevaren van dien. Ook een digitale inbraak kan zeer ontwrichtend zijn!

Meldpunt

Is uw slimme apparaat digitaal onveilig? Het Agentschap Telecom heeft een meldpunt ingericht hiervoor, via een ‘meldingsformulier onveilige slimme apparaten’.