backup tag

Backup strategie

Natuurlijk, u moet backups maken. Van uw belangrijke bestanden, van uw foto’s, van uw hele digitale leven voor zover u dit niet vergankelijk wilt laten zijn. We gaan kort in op de mogelijkheden en ook op de risico’s.

Tag-wolk rondom maken van backups

Om even met de risico’s te beginnen: het is niet verstandig om bestanden maar op één plek op te slaan, welke techniek u ook gebruikt (harde schijf, usb-stick, cloudruimte). Techniek is niet onfeilbaar en kan altijd defect raken. U kunt zo alles kwijtraken. Ook bij een backup-voorziening die altijd direct verbonden is met uw computer (netwerk- of usb-schijf), of bij cloudruimte die in real time synchroniseert met mappen op uw computer, loopt u een risico. In geval van een besmetting met ransomware loopt u de kans dat al uw bestanden, óók die in de backup, versleuteld raken. Dat is geen prettig idee. Maar ook niet gekoppeld moet je de backup niet naast uw computer leggen. Brand of een ondergelopen kantoorruimte in de kelder kan betekenen dat ook de backup-schijf die naast de computer lag niet meer te redden is. Bewaar backups dus nooit op dezelfde locatie!

Het is belangrijk om rekening te houden met het soort bestanden: van ‘losstaande’ documenten,  spreadsheets of foto’s kun je gewoon een backup-versie bewaren. Denk ook aan uw adresboek, de e-mail, favorieten en bladwijzers van de browser. Gaat het om databestanden van bijvoorbeeld een administratiepakket, dan dient u ook tussentijdse versies te bewaren.

Als bijvoorbeeld aan het einde van de maand blijkt dat er een corruptie in de data is geslopen, moet u terug kunnen grijpen op een backup waar de corruptie nog niet in zit. Het is dan wel prettig om voldoende backups te hebben zodat u uiteindelijk niet te veel gegevens opnieuw moet invoeren.

Ook de urgentie van bestanden is een aandachtspunt. Werkt u tegen een deadline aan, bent u bezig met een belangrijk zakelijk rapport of een afstudeerscriptie? Maak dan voor uw eigen gemoedsrust en als remedie tegen de wet van Murphy wat vaker een extra backup en houdt rekening met de hiervoor beschreven risico’s! HCC-er Rein de Jong heeft op zijn site een aardig artikel gewijd aan het backuppen.

Technisch gezien kun je ook een backup maken van de hele partitie van de computer, een gespecialiseerd backup-programma kan dit voor u regelen. Daarmee kunt u de totale computer snel weer herstellen. Een dergelijke backup is echter nogal omvangrijk en tijdrovend en voldoet dus niet als een dagelijkse backup-voorziening. Die moet u immers snel en zonder al te veel moeite kunnen uitvoeren, want anders komt het er niet van. Vaak wordt een combinatie toegepast: een partitie-backup met daarnaast een backup van actuele bestanden.

De beveiliging kan ook een aandachtspunt zijn: indien nodig kunt u ook de backup van een wachtwoordbeveiliging voorzien! Het mag duidelijk zijn, het is zinvol om vooraf een goede backup-strategie te bepalen.